Általános szerződési feltételek 2. oldal

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a           3300 Eger, Vécsey S. u. 26.
 • e-mail útján            info@sport-kamera.hu          e-mail címen,
 • telefonon                 +36 70 653 3559                  a számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 

 1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

 

 1. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

Szállítás

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

 

Székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

 

Adószám: 12369410-2-44

 

Cégjegyzék szám: 13-09-111755

 

E-mail cím: info@gls-hungary.com

 

Telefonszám: +36 1 802 0265

 

 

 Adatfeldolgozó neve: Foxpost Zrt.

 

Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

 

Adószám: 25034644-2-10

 

Cégjegyzék szám: 10-10-020309

 

E-mail cím: info@foxpost.hu

 

Telefonszám: 06-1-999-0-369

 

  Adatfeldolgozó neve: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

Adószám: 12263840-2-43

 

Cégjegyzék szám: 01-09-660447

 

E-mail cím:  info@sprinter.hu

 

Telefonszám: +36 1 803 6300

 

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 

 1. Az érintettek köre: A házhozszállítást  kérő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.<<<< Előző oldal    Következő oldal >>>

Készítette: shop.nextelgsm.com
Sport-kamera.hu © 2019