Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni
Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési
Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,
kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem
kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken
rendelkezésére állunk!

Üzemeltetői adatok
Cégnév: Herczeg Reklámdekor Kft.
Székhely: 3300 Eger, Vécsey S. u. 26.
Adószám: 14052189-2-10
Cégjegyzék szám: 10-09-027749
Kibocsájtó cégbíróság: Heves Megyei Bíróság Cégbíróság
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: info@sport-kamera.hu
Telefonos elérhetőség: +36 70 614 0749

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A megjelenített termékek kizárólag online, házhoz szállítással rendelhetőek meg.
Megrendelhető termékek kategóriái:
- sport kamerák
- kamera tartozékok
- adathordozók

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben
előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás
díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Rendelési információk
A vásárlás csak vásárlói regisztrációval lehetséges.
A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a Herczeg Reklámdekor Kft. nyilvántartásba vegye és
kezelje az 1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint, valamint jövőbeli termékeiről, akcióiról hírlevélben
értesítse. Regisztrációjával tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes, hozzájárulása önként és
határozatlan időre adott. Írásban bármikor visszavonható.
Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a
megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A
regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a
lépést már nem kell elvégeznie.

A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8:30-tól 16:30-ig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség
a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az
azt követő napon kerül feldolgozásra.
Ügyfélszolgálatunk minden esetben emailben visszaigazolja, hogy mikor
tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a
vissza igazolástól számított 2 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól,
bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására
részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a
megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja
A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni, kivéve ha megrendelt termék(eket)
 bankkártyás fizetéssel már teljesítette.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz.
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a
termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll
módunkban elfogadni!

Házhoz szállítás, információk
Webáruházunk megrendeléseit a GLS Hungary csomagküldő szolgálat teljesíti.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként
célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A
futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok
szállítási költségét a megrendelőre terheljük!
Lehetőség van továbbá a Foxpost csomagküldő szolgáltatásait is választani.


Házhoz szállítás díjszabása
A házhoz szállítás díja bruttó 50.000 Ft feletti termék megrendelése esetén ingyenes - kivéve GLS utánvétes szállítás -, bruttó 50.000 Ft alatti
megrendelés esetén az alábbi díjszabás érvényes:
GLS futárral:
Szállítási költség utánvéttel Magyarország egész területére: 2200 Ft
Szállítási költség  bankkártyás fizetés esetén Magyarország egész területére: 1600Ft
GLS csomagpontra:
Szállítási költség utánvéttel Magyarország egész területére: 2190 Ft
Szállítási költség  bankkártyás fizetés esetén Magyarország egész területére: 1590Ft
Foxspost automatába:

Szállítási költség utánvéttel a kiválasztott automatába: 1390 Ft

Szállítási költség  bankkártyás fizetés esetén a kiválasztott automatába: 990Ft
Foxpost házhozszállítás:
Szállítási költség Magyarország területén utánvéttel: 1790 Ft
Szállítási költség Magyarország területén bankkártyás fizetéssel: 1390 Ft

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a
csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett,
visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre
terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő
átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Szavatosság
Ha a termék minőségi hiba miatt visszaküldésre kerül, az szolgáltató átvállalja az ebből adódó szállítási
költséget. Az megrendelő köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen
többletköltségek. Az eladó a szállítást követően megtéríti az ügyfél ebből adódó költségét, vagy kifejezett
kérésre előre átutalja azt.

Garancia
A kamerákra 1 év teljes körű garanciát biztosítunk.

Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.)
kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék
kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a
szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig
gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának
költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a
nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:
- Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható
pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
- Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján
egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló
élelmiszerek esetén.
- Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását
felbontotta.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet
értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a
termék vételárát a fogyasztó részére.
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött
szerződésekről szóló törvényből:
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül
elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék
kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. §
szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc
munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától
számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a
3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc
munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított
három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli
megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a
termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti
esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor,
ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is
elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától
számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4)
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,
ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás
köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az
elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az
elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A
vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű
használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása
hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a)
szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő
lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek
ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától
függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez
kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy
gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver
példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó
felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó
szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.
A törvény további részletei megtekintése itt:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a
megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját
vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon
történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott
küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa
vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel)
küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint
cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási
szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót
terheli!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával
rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék
megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések
elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült,
vagy hiányos volt)
A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Herczeg Reklámdekor Kft. a
Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

Adatkezelés
Az webáruház használata során a Herczeg Reklámdekor Kft. részére rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél
számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a
GLS futárszolgálat alvállalkozója. A webáruház böngészése folyamán technikai információk
kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).
Ezen adatokat a Herczeg Reklámdekor kizárólag jogilag hitelesen indokolt,
és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás
igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem
szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője
beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak
részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet
a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó
számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A
megrendelés folyamán rögzített adatokat a Herczeg Reklámdekor Kft.
megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek
által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a
rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra
kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A
webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során
megadott adatokat a Herczeg Reklámdekor Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás
lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a
megadott elérhetőségek valamelyikén.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az
info@sport-kamera.hu e-mail címen.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a
polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló
17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az
irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének
rögzítésével elfogadja a Herczeg Reklámdekor Kft. általános szerződési feltételeit,
továbbá adatkezelési elveit.

Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát
változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.